O nas

Fundacja Kraina Wesołego Czworonoga działa w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt.

Głównymi celami, które staramy się realizować są:

  • niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym oraz pozbawionym właściwej opieki;
  • poszukiwanie nowych domów dla tychże zwierząt;
  • działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt, zwłaszcza programu sterylizacji i kastracji;
  • Wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt;
  • Wsparcie w zakresie procesu adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach, poprzez edukację i podnoszenie świadomości społecznej, prowadzenie zajęć edukacyjnych, a także pokazów w placówkach oświatowych, szkołach i innych, propagowanie informacji, konsultacje społeczne,
  • Kształtowanie oraz nauka właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem, 
  • Prowadzenie kampanii promocyjnych i szkoleniowych.

Ostatnie wiadomości

Odpowiedzialność!

To słowo – klucz powinno byuć drogowskazem w naszych rozważanich na temat – jakiego pieska chcemy, jakiego potrzebujemy. Każdy pies wymaga innego podejścia, różnej ilości czasu, który trzeba mu poświęcić. …

Ktoś na Ciebie czeka…

Witajcie. Czy myślicie, że pieski, które czekają w schronisku już dłuższy czas, przyzwyczajają się do swojego obecnego stanu rzeczy? Zastanawiliśmy się ostatnio nad tym i co po niektórych widać, jakby …